Розпочато процес повернення ЦМК Азовського судноремонтного заводу на баланс держави

Компанія
26 лютого 2021 року відбулася перша зустріч представників ТОВ “СРЗ” з керівництвом Фонду державного майна України стосовно приймання-передавання цілісного (єдиного) майнового комплексу Азовського судноремонтного заводу (ЦМК “АСРЗ”) на баланс Державного підприємства “АСРЗ”. Основна мета - недопущення припинення виробничої діяльності та масового звільнення працівників.
В присутності представників ДП “Азовський судноремонтний завод”, Профспілкового комітету ТОВ “СРЗ” та Служби безпеки України узгоджені наступні рішення:
-    до 9 березня 2021 р. ДП “АСРЗ” прийняти згідно акту приймання-передавання гідротехнічні споруди (причали), які є невід’ємною частиною ЦМК та обліковуються на балансі ТОВ «СРЗ»;
-    до 15 березня 2021 р. Керівнику ДП “АСРЗ” після підписання зазначеного вище акту приймання-передачі здійснити заходи щодо оформлення дозволу на використання гідротехнічних споруд;
-    до 15 березня 2021 р. комісійно підписати акт приймання-передачі ЦМК ДП “АСРЗ”;
-    керівнику ДП “АСРЗ” забезпечити підготовку та подання до ФДМ України на затвердження Фінансового плану підприємства на 2021 рік, який передбачатиме списання непридатного до використання майна та спрямування отриманих від списання коштів на проведення незалежної оцінки майна ЦМК, його юридичного, технічного та фінансового аудиту, а також забезпечити прийняття майна на баланс ДП “АСРЗ” за ринковою вартістю;
-    керівнику ДП “АСРЗ” забезпечити максимальне сприяння Фонду державного майна України та уповноваженим особам у проведенні незалежної оцінки майна ЦМК та її рецензування Фондом в установленому порядку;
-   до 15 березня 2021 р.  Фонду державного майна України розробити покроковий план приватизації майна ЦМК з чіткими етапами робіт та заходів, строків їх реалізації з визначенням відповідальних осіб та необхідних документів.
Протягом 8-11 березня 2021 року на ТОВ “СРЗ” проведено два засідання комісії з приймання-передавання гідротехнічних споруд (причалів), які є невід’ємною частиною ЦМК АСРЗ. За результатами роботи комісії, 11 березня 2021 року керівники ТОВ “СРЗ” та ДП “АСРЗ” підписали Акт приймання-передавання №2 державного майна (гідротехнічних споруд) зі складу ЦМК АСРЗ. Голова комісії-директор ДП “АСРЗ” передав представнику регіонального відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях Акти приймання-передавання №2 державного майна (гідротехнічних споруд) зі складу ЦМК АСРЗ разом з матеріалами роботи комісії для погодження начальником РВ ФДМУ.
Наразі ДП «АСРЗ» розпочаті заходи із проведення незалежної оцінки переданого майна ЦМК АСРЗ.
На 15 березня скликане чергове засідання комісії з приймання-передавання ЦМК для подальшої передачі майна на баланс ДП «АСРЗ».

У свою чергу, ТОВ «СРЗ» підписало договір з міжнародною компанією «Бюро Верітас» про наміри щодо співробітництва в рамках технічного обстеження та визначення технічного стану ЦМК АСРЗ, для експертного супроводу процесу передачі майна на баланс ДП «АСРЗ».